Toegepaste In-house Training

zijn er collega’s voor wie het zinvol zou zijn om meer over circulaire economie te weten te komen? Of zou het zinvol zijn als jullie meer samenwerking hebben op het thema in de organisatie? Is de circulaire economie voor bestuurders en de raad nog een thema waar ze toch graag wat meer over zouden willen weten en dan met name toegespitst op jullie eigen organisatie?  

We leren de belangrijkste collega’s om jullie regio circulair te krijgen en wat circulaire economie voor de regio kan betekenen. Daarnaast leren we hen hoe circulaire economie toe te passen is in hun eigen werkzaamheden waardoor circulaire economie uiteindelijk ook lokale bedrijven en burgers bereikt. 

  • Omdat de circulaire economie vaak raakvlakken heeft met verschillende afdelingen kunnen budgetten worden gecombineerd waardoor een groter budget beschikbaar is voor circulaire economie.
  • Als projecteigenaren op de hoogte zijn van circulaire mogelijkheden wordt circulair inkopen vanzelfsprekender.
  • Ambtenaren blijven vaak langer zitten dan bestuurders en kunnen op deze manier circulaire kennis op hun eigen vakgebied over collegeperiodes heen blijven toepassen.
  • Circulaire economie komt zo ook verder dan enkele projecten. Zo worden telkens nieuwe initiatieven ontplooid.

De belangrijkste uitkomst van de training is dat deelnemers:

  • Snappen hoe circulaire economie concreet toepasbaar is in hun eigen werk;
  • Intrinsiek gemotiveerd raken, zelf ambities kunnen formuleren die ze haalbaar en belangrijk achten;
  • Handvatten kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om circulair specialist te worden in eigen vakgebied.
  •  

Benieuwd of dit interessant voor jullie kan zijn?

Stuur even een mailtje.

Varianten

Bestuurders

Informatiebijeenkomst voor bestuurders, met focus op meest lokaal relevante thema’s en ruimte voor discussies.

Gemeente raad

Informatieavond voor gemeenteraad, met een focus op belangrijke lokale onderwerpen

Koppeling

Koppeling van deze sessies aan het formuleren van uitvoeringsprogramma en actieplannen