Stimuleren van lokale bedrijven op het gebied van circulaire economie

Willen jullie aan de slag met lokale bedrijven in de transitie naar een circulaire economie en zijn jullie op zoek naar manieren om het lokale bedrijfsleven mee te krijgen of aan de slag te laten gaan? Willen jullie het bedrijfsleven inspireren, motiveren of de mogelijkheden van een circulaire economie met hun bedrijf laten zien? Willen jullie met meerdere bedrijven tegelijkertijd aan de slag of met “lokale ketens”? Of willen jullie zelfs samen met het lokale bedrijfsleven uitvoeringsplannen maken of ambities formulieren? 

Overheidsinstanties hebben vaak veel meer manieren om het lokale bedrijfsleven te faciliteren dan ze zelf weten. Maar heel gemakkelijk is het niet om het bedrijfsleven te motiveren om mee te werken aan de circulaire doelstellingen van een gemeente, provincie of regio. Bedrijven hebben het vaak al druk zat om hun eigen organisatie draaiende te houden. Bovendien waar vind je de juiste bedrijven? Het goed kunnen uitleggen waarom de bedrijven die jullie op het oog hebben mee zouden moeten werken is belangrijk. De drijfveren van bedrijven om mee te doen aan circulaire initiatieven zijn anders dan die van een overheidsinstantie.

Circularities heeft meerdere workshops en methoden ontwikkeld om bedrijfsleven te inspireren, te motiveren of om hen de kansen te laten zien in eigen bedrijfsvoering of in hun keten. Daarnaast heeft Circularities ook meerdere werkvormen ontwikkeld om gezamenlijk tot het invullen van ambities of uitvoeringsagenda’s te komen.

Benieuwd of dit interessant voor jullie kan zijn?