Regiodagen CE-aanpak

Nederland is circulair in 2050. Een uitdagende ambitie waar niet alleen het Rijk en bedrijven, maar ook decentrale overheden een belangrijke rol in spelen. Wil je weten welke rollen je gemeente hierin kan spelen verdergaand dan inkoop en afvalscheiding? Hoe je komt tot een concrete circulaire aanpak die past bij jouw gemeente of regio? Welke middelen er zijn om vervolgstappen te realiseren? Ontdek het tijdens de Regiodagen CE (circulaire economie)-aanpak.

Wat zijn de Regiodagen CE-aanpak

De Regiodagen CE-aanpak helpen je om tot een circulaire aanpak te komen die past bij jouw gemeente of regio. We bieden tools en middelen aan om je doelen sneller te bereiken. Helpen je bij het versterken van je interne én externe draagvlak voor circulaire economie. We ondersteunen je om tot een passende, realistische ambitie te komen of helpen je (meer) focus aan te brengen. Als je al een aanpak hebt ondersteunen we je met de realisatie van je plannen. Welke aanpakken zijn mogelijk? En wie zijn je mogelijke samenwerkingspartners? De Regiodagen geven inzicht in o.a. deze vragen. We zorgen dat jullie onderling de beste ervaringen kunnen uitwisselen.


In verschillende interactieve momenten maak je samen met de gemeenten uit jouw regio de vertaalslag naar wat je (nog meer) aan CE kunt doen binnen jouw gemeente en regio. Je hebt inzichtelijk wat dit betekent voor je eigen werkzaamheden en die van je collega’s. Na de workshop ga je naar huis met een persoonlijk CE-actieplan en weet je van welke concrete handvatten je gebruik kunt maken. De belangrijkste CE-partners in jouw regio zijn aanwezig en heb je leren kennen.

Organisatie Regiodagen CE-aanpak

De Regiodagen CE-aanpak worden georganiseerd door Rijkswaterstaat en Circularities. Dit doen we in opdracht van het Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Voor wie zijn de Regiodagen CE-aanpak?

De Regiodagen zijn uitsluitend bedoeld voor overheden. Werk jij dus bij een gemeente als (beleids)medewerker, project- of programmaleider op het gebied van circulaire economie? En wil je jouw kennis over CE verdiepen of delen en je regionale netwerk versterken? Dan zijn de Regiodagen CE-aanpak iets voor jou. De bijeenkomsten zijn voor zowel koplopers, als gemeenten die nog op gang moeten komen. Deze doelgroepen samen maken de Regio dagen – CE juist interessant om verschillende redenen: 

  1. (Financiële) Ondersteuning vanuit het rijk en vanuit provincies wordt veel gemakkelijker wanneer verschillende regionale gemeenten zich verenigen en gezamenlijk aan bepaalde thema’s op het gebied van circulaire economie werken. We gaan o.a. opzoek naar de thema’s die zinvol zouden zijn om met jouw omliggende gemeenten samen aan verder te werken. 
  2. Een eenduidig begrip wat alle individuele gemeenten onder circulaire economie verstaan en welke middelen en methoden er zijn om daar te komen helpt om gezamenlijk een versnelling te kunnen bewerkstelligen in je regio.
  3. We besteden veel aandacht aan hoe andere gemeenten in de regio met bepaalde thema’s in de circulaire economie zijn omgegaan zodat gemeenten elkaar kunnen versterken. Daarbij heeft het dus zin als veel gemeenten uit de regio aanwezig zullen zijn.

Werk je bij een provincie, waterschap of omgevingsdienst in een vergelijkbare functie aan circulaire economie én ben je op zoek naar meer samenwerkingsmogelijkheden met gemeenten, ook dan ben je van harte welkom. 

Overzicht data en locaties

We houden de Regiodagen CE-aanpak op 6 locaties in het land. Ze bevatten per bijeenkomst specifieke regionale informatie. Kun je niet op een van de onderstaande data, neem dan even contact op. Er zijn een beperkt aantal plekken, schrijf je dus snel in voor een workshop in jouw regio

Datum   

Omschrijving regio

Locatie

29 oktober 2019

Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

Provinciehuis Noord-Holland, Vestdijk 30, Haarlem

31 oktober 2019

Zeeland en het westelijk deel van Noord-Brabant (regio West-Brabant en Hart van Brabant) 

Let op! Deze sessie vervalt meld je aan voor de sessie op 12 november in Eindhoven of neem contact op.

ZZIIN, Gravinnen van Nassauboulevard 6, Breda

4 november 2019

Zuid-Holland

Ypsilon Park, Floris Grijpstraat 2, Den Haag

12 november 2019

Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

Aristo Meeting Center, Eindhoven

14 november 2019

Friesland, Groningen, Drenthe

Provinciehuis Drenthe, Assen

19 november 2019

Gelderland en Overijssel. 

 

 Gemeentehuis Apeldoorn