Regiodagen en Regioboeken

Veel decentrale overheden zijn bezig met circulaire economie. Daarbij duiken vaak dezelfde vragen op, zoals: hoe kom ik tot een circulaire aanpak, wie zijn de juiste partners en hoe ga je samenwerken? De ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan met dit soort vraagstukken, hebben we samengebracht in een interactieve training: de Regiodagen CE-aanpak. Deze hebben we door het hele land aangeboden aan alle decentrale overheden. Circulaire kartrekkers bij decentrale overheden hebben we opgespoord en bij elkaar gebracht.

Per regio hebben we een interactief boek gemaakt met regiospecifieke informatie en overzichten van CE-initiatieven en contactpersonen met hun contactgegevens. Doordat deelnemers per regio in interactieve werkvormen gezamenlijk het programma door liepen, kwamen ze in een sneltreinvaart tot inzicht in hoe ze hun eigen aanpak kunnen verscherpen en samen kunnen werken. Zodat het niet alleen bij mooie circulaire ambities blijft, maar deze ook gerealiseerd worden! Dit is een programma in opdracht van de ministeries I&W, EZK, BZK en de koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat.

Download regioboeken

Noord-Holland, Utrecht & Flevoland

Zuid-Holland

Gelderland & Overijssel

Friesland, Groningen & Drenthe

Zeeland, Brabant & Limburg

Vaak ontbreekt het decentrale overheden aan een strategische aanpak die bestuurlijk gedragen wordt en waar financiële middelen voor zijn vrijgemaakt. In de regiodagen hebben we laten zien hoe je dit voor elkaar krijgt op een manier die past bij je eigen organisatie of regio. Het regioboek is zo gemaakt dat je thuis de relevante delen voor jouw organisatie eruit kunt kopiëren waardoor je in een hele korte tijd met je eigen organisatie tot een strategische, gedragen, aanpak komt. Op deze manier kan dus ook bij een gebrek aan middelen of tijd een aanpak worden ontwikkeld of versterkt. Wil je daarbij een beetje extra hulp, neem dan even contact met ons op.

83% van alle provincies, 57% van alle waterschappen, 21% van alle gemeenten en 48% van alle omgevingsdiensten hebben meegedaan. Overige deelnemers bestonden onder andere uit regionale ontwikkelingsmaatschappijen, lokale VNO-NCW afdelingen, (gemeentelijke) afvalbedrijven en regionale natuur- en milieufederaties. We hebben van allerlei decentrale overheden en potentiële partners filmpjes opgenomen met hun oproep hoe ze willen samenwerken en wat ze al te bieden hebben aan circulaire steun. Op Europees niveau heeft Frans Timmermans dat voor ons uitgelegd: