Inhouse training voor alle medewerkers van de provincie Limburg

Case: Waar staan we nu, waar willen we naartoe, hoe komen we daar? De provincie Limburg werkt al enkele jaren aan circulaire economie. De mogelijkheden van circulaire economie zijn uitgebreid. Wat kan de provincie nog meer doen? Wat gebeurt er in de rest van Nederland aan circulaire economie en wat kan de provincie hiervan leren? Wat betekent dat voor de activiteiten en middelen van de provincie? 

Circularities heeft interactieve sessies georganiseerd waarin:

  • De huidige inspanningen van de provincie op het gebied van circulaire economie werden geïdentificeerd en geëvalueerd.
  • Reflectie plaats vond op zowel successen als uitdagingen.
  • Ideeën werden gegenereerd over hoe de provincie haar inspanningen kon verbeteren en uitbreiden.
  • Alle afdelingen van de organisatie, van landbouw tot gebiedsontwikkeling en bedrijventerreinen, werden behandeld.
  • Elk blok werd afgesloten met concrete nieuwe doelen en acties, evenals persoonlijke stappen die deelnemers morgen kunnen ondernemen.

Wat is het resultaat?

  • De provincie Limburg heeft een grondig begrip gekregen van de huidige stand van zaken van circulaire economie en mogelijke verbeteringen.
  • Concrete doelen en acties zijn geformuleerd voor alle afdelingen binnen de provincie.
  • Medewerkers begrijpen hun handelingsperspectief in de circulaire economie.
  • Intern draagvlak voor circulair beleid is opgebouwd, resulterend in enthousiasme en energie binnen de organisatie.
Andere cases
Partners:
Provincie Limburg
Datum:
2023