Omzet van bouwbedrijf Kesselaar &Zn. garanderen door circulaire stappen

Case: Circulaire economie: waarom, wat zijn de voordelen en waar te beginnen?

Waarom zouden we aan de slag gaan met circulaire economie? Wat levert het ons op? Hoe beginnen we? Waar maken we de meeste impact? Hoe krijgen we klanten en leveranciers mee? Met deze vragen kwam Kesselaar & Zn bij Circularities. 

Circularities ondersteunde met:

  • Verschillende workshops voor medewerkers waarin zij ontdekkingen deden over de beschikbaarheid en kosteneffectiviteit van circulaire en biobased materialen.
  • De workshops en inzichten delen en herhalen met opdrachtgevers van Kesselaar & Zn.
  • Interne ambassadeurs positioneren.
  • Betrokkenheid van opdrachtgevers stimuleren.
  • Opdrachtgevers actief betrekken bij het initiëren en vragen naar circulaire oplossingen.

Wat is het resultaat?

  • Kesselaar & Zn ontdekte dat circulaire en biobased materialen niet alleen  beschikbaar zijn, maar ook niet noodzakelijk duurder.
  • Interne ambassadeurs gepositioneerd en betrokkenheid van opdrachtgevers vergroot.
  • Opdrachtgevers zijn nu actief bezig met het initiëren en vragen naar circulaire oplossingen.
  • Kesselaar & Zn positioneert zichzelf als een innovatieve speler in de bouwsector, met 70% van de omzet gegarandeerd tot 2025 door o.a. in te zetten op circulaire economie.

“We zien dat de markt deze kant op gaat. Als je als ondernemer, in welke sector dan ook, kun je op deze manier, in een keer veel kennis en kunde in je organisatie brengen. Prijswinnend expert Klaske Kruk kan mensen in korte tijd tot inzichten brengen. Ze gaat met iedereen in gesprek, het is leuk en levert veel energie op. De workshops zijn zeer waardevol.”

Ferry van Wilgenburg
Andere cases
Partners:
Kesselaars & Zn, NHDA, woningbouwcoöperaties, gemeente Alkmaar
Datum:
2023