Meten en monitoren van resultaten voor IPO

Case: Hoe zorgen we ervoor dat monitoring ook echt zin heeft?

Provincies hebben verschillende methoden ontwikkeld om te meten hoe circulair hun regio al is. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid grondstoffen te meten die worden gebruikt, het effect van grondstofgebruik op de omgeving, de hoeveelheid bedrijven die met circulaire economie aan de slag is of de bereidheid van inwoners om circulair gedrag te vertonen. IPO wilde één methode waar alle provincies achter konden staan en belde Circularities. 

Circularities heeft gezamenlijk met alle provincies een dashboard ontwikkeld:

  • We zochten uit welke verschillende meetmethoden gebruikt worden en welke voor- en nadelen ervaren werden bij de huidige manieren van meten. 
  • Er is niets demotiverender dan dingen meten waar je geen invloed op hebt. Dus ontwikkelden we indicatoren waar provincies een rol in kunnen spelen en die aansluiten bij de kerntaak van provincies.
  • We zorgden dat alle provincies zich konden vinden in het nieuwe voorstel.

Wat is het resultaat?

  • Er ligt een dashboard waar alle provincies tevreden mee zijn en ook op landelijk niveau (door bijvoorbeeld PBL) mee gewerkt kan worden.
  • Het ontwikkelde dashboard is in aangepaste vorm ook toe te passen op gemeenten, bedrijven en brancheorganisaties.
Meer cases
Partners:
Alle provincies en IPO
Datum:
2023