Evaluatie en strategiebepaling met Rijkswaterstaat

Case: Hoe kan Rijkswaterstaat haar positie als koploper in de circulaire economie behouden en versterken?

Rijkswaterstaat is al jaren koploper in de circulaire economie. Wij hielpen hen met het evalueren van de circulaire stappen die zij hebben gemaakt en het bepalen waar ze verder op in kunnen zetten. 

Circularities, in samenwerking met AEF, ondersteunde Rijkswaterstaat met:

  • Het evalueren van bestaande activiteiten via interviews.
  • Toekomstvisies creëren per afdeling met behulp van onze tijdmachine workshop.
  • Het ontwikkelen van een overkoepelende roadmap voor de gehele organisatie voor de komende jaren, in afstemming met alle betrokken medewerkers.
  • Het verkrijgen van nieuwe budgetten en capaciteit.
  • Het verstrekken van advies over de organisatiestructuur om tot realisatie te komen.

Wat is het resultaat?

  • Een geëvalueerd overzicht van bestaande activiteiten.
  • Toekomstvisies per afdeling die als leidraad dienen.
  • Een overkoepelende roadmap voor de gehele organisatie in lijn met de circulaire doelen.
  • Nieuwe budgetten en capaciteit voor verdere circulaire stappen.
  • Advies over een aangepaste organisatiestructuur om deze doelen te realiseren.
Andere cases
Partners:
Rijkswaterstaat en AEF
Datum:
2022