Podcasts

Deze podcasts series worden je aangeboden door Circularities, VNGIPO en de Unie van Waterschappen.

Podcastserie ‘Naar een circulair Nederland’

In deze zesdelige podcastreeks schetst Klaske Kruk met een visionair de toekomst  van bouw, landbouw (voedsel), infrastructuur, bedrijven, consumenten (inwoners) en afval. Hoe ziet de wereld eruit in 2030 of 2050? We nemen je mee langs de beste voorbeelden in Nederland. Deze reeks wordt vaak gebruikt om collega’s te inspireren met wat ze kunnen doen in hun vakgebied.

Podcastserie ‘Circulaire economie bij decentrale overheden’

In deze tweedelige podcastreeks neemt Klaske Kruk je mee in de wereld van circulaire economie bij decentrale overheden. Dat doet ze samen met drie bestuurders en de staatssecretaris. Aanbod komen: rollen, aandachtspunten en realistisch beleid. Deze reeks wordt vaak ingezet om bestuurders en collega’s, stevige basis kennis mee te geven.