Onze initiatieven

Wij zijn een impactorganisatie. We ontplooien allerlei initiatieven omdat Nederland daar beter van wordt. We zetten daarin het belang van de Nederlandse samenleving voorop en niet dat van onszelf. We betrekken daarbij grote organisaties, zodat we gezamenlijk veel impact maken. Verschillende van onze impactprojecten zijn inmiddels zeer bekend geworden. Door met ons samen te werken draag je hier aan bij. 

Circulaire Impactprojecten

Overal in Nederland is men opzoek naar woorden om uit te leggen wat een circulaire economie kan opleveren. Terwijl circulaire economie juist een antwoord is op veel van onze maatschappelijke problemen. En omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden hebben wij infographics gemaakt van ciculaire voorbeeldprojecten. Deze laten je in een oogopslag zien wat het oplevert als we samenwerken in Nederland. Het zijn projecten die al op verschillende plaatsen worden uitgevoerd en opschaalbaar zijn. 

De Agenda Circulair Nederland

Wij willen ervoor zorgen dat de grondstoffentransitie en circulaire economie grotere prioriteiten worden in Den Haag. We wilden circulaire oplossingen terug zien in partijprogramma’s. Wij hebben het initiatief genomen om met een team van circulaire experts de Agenda Circulair Nederland op te stellen. Deze is door een grote groep vooraanstaande circulaire mensen en partijen ondertekend. De agenda biedt een set concrete maatregelen waarmee we een toekomstbestendige economie kunnen ontwikkelen. 

Verschilmakers magazines

De meeste mensen willen graag bijdragen aan een betere wereld maar weten niet hoe. Daarom richtten wij het magazine ‘de Verschilmakers’ op. Daarin zetten wij mensen centraal die impact maken met een gewone baan. We vertellen hoe ze dat doen in hun dagelijkse werkzaamheden. De magazines staan vol met Inspirerende verhalen en praktische tools & tips van vakgenoten. Hoe kun jij in je dagelijkse werkimpact maken? Hoe maak je jouw organisatie toekomstbestendig ondanks de dagelijkse hectiek? Je leest het in ‘Verschilmakers’.

Podcast ‘Overheden in de circulaire economie’

We horen vaak: “Mijn collega’s weten nog weinig van circulaire economie”, “Urgentie of intrinsieke drive ontbreken” of “Het blijft een theoretisch concept”. Daarom maakten we een tweedelige podcast om bestuurders, raadsleden en collega’s een stevige basiskennis mee te geven. Klaske Kruk neemt je mee in de wereld van circulaire economie bij decentrale overheden. Dat doet ze samen met drie bestuurders en de (toenmalige) staatssecretaris. Aan bod komen: rollen, denkfouten en realistisch beleid. Luister hier.

Dit is een samenwerking met VNG, IPO en UvW.

Podcast ‘Naar een Circulair Nederland in 2050’

Hoe ziet een circulaire wereld eruit en wanneer zijn we klaar? Voor velen is circulaire economie ongrijpbaar. In deze zesdelige podcast schetst Klaske Kruk met een visionair de toekomst van bouw, landbouw (voedsel), infrastructuur, bedrijven, consumenten (inwoners) en afval. We nemen je mee langs de beste voorbeelden in Nederland. Deze reeks wordt vaak gebruikt om collega’s te inspireren met wat ze kunnen doen in hun vakgebied. Luister hier alle afleveringen.

Dit is een samenwerking met VNG, IPO en UvW.

Kennisplatform

Overal in Nederland werken mensen aan circulaire economie. Zij zijn vaak pioniers en willen van elkaar leren. Omdat wij het zonde vinden dat er veel geld en tijd besteed wordt om telkens nieuwe wielen uit te vinden hebben wij een wikipedia voor circulaire economie gemaakt. Meer dan 150 kennis partijen en 900 verschilmakers zitten hierbij aangesloten. Het platform biedt organisaties in de regio tips en voorbeelden voor hoe je het verschil maakt op het gebied van bouw, landbouw, infrastructuur, bedrijven, inwoners en afval. Ga hier naar het platform.

Regiodagen en regioboeken

Veel decentrale overheden zijn bezig met circulaire economie. Daarbij duiken vaak dezelfde vragen op, zoals: hoe kom ik tot een circulaire aanpak, wie zijn de juiste partners en hoe ga je samenwerken? De ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan met dit soort vraagstukken, hebben we samengebracht in een interactieve training. Circulaire kartrekkers bij decentrale overheden hebben we opgespoord en bij elkaar gebracht. De training hebben we door het hele land aangeboden aan alle decentrale overheden, met het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat. Alle kennis en ervaringen hebben we gebundeld in 5 Regioboeken