Planvorming

Planvorming

Een vraag die wij vaak horen is: ‘Waar moeten we beginnen of hoe bouwen we voort op wat er al staat?’ De praktijk leert ons dat veel organisaties of individuele medewerkers al begonnen zijn. Dat is goed, maar om werkelijke en duurzame impact te maken, is een heldere strategie en een concreet plan nodig dat iedereen begrijpt, aanspreekt en steeds vernieuwd wordt. 

Strategie is een proces van keuzes maken. Wij vinden het van belang dat een strategie wordt gemaakt met als doel om dingen in de praktijk te veranderen. Mensen maken veranderingen succesvol. Daarom betrekken wij jou en jouw collega’s bij het maken van die keuzes en werken we met elkaar samen van uitdenken naar uitvoeren.

En we doen dit op de manier die het beste bij jouw organisatie en team past. Maatwerk dus. Deze voorbeelden geven een idee van de uiteenlopende manieren waarop wij werken. 

Voorbeelden

Visie en strategie: Impactdefinitie workshop

Op basis van korte interviews met deelnemers inventariseren wij vooraf de ambities en bestaande initiatieven. Daarop aansluitend brengen we inspiratie en beweging door aan te sluiten bij wat leeft in het team en waar energie ontstaat. We benoemen kansen en valkuilen en komen zo gezamenlijk tot jullie speerpunten voor een circulaire strategie. Enthousiasme gegarandeerd! 

Voorbeeld: Impactdefinitie bij de provincie Limburg

Visie en strategie: De Tijdmachine

In één dag nemen we jouw team in een gedachtenspel mee naar het Nederland van 2030 of 2050. Aan de hand van realistische en voor jouw organisatie specifieke toekomstscenario’s kom je erachter welke acties je nu al moet ondernemen om goed voorbereid te zijn. Deze dag is een goede mix van ongemakkelijke waarheid, creativiteit en actiegerichtheid en leidt zonder twijfel tot nieuwe inzichten en enthousiasme. We sluiten af met concrete speerpunten die de basis vormen voor een circulaire strategie.

Voorbeeld: Toekomstvisies ontwikkelen met Rijkswaterstaat

Uitvoeringsplan: Strategiebegeleiding

Wij begeleiden teams om met elkaar op verbindende en efficiënte wijze een strategie op circulaire economie te ontwerpen. Hier groeien teams van individuele verschilmakers naar gezamenlijk eigenaar van een impactstrategie.

  • We bouwen voort op wat er al ligt.
  • We stellen vast waar de grootste impact van de organisatie ligt.
  • Onderzoeken samen welke rol(len) de organisatie kan spelen.
  • Inspireren met voorbeelden van vergelijkbare organisaties
  • Laten zien wat het je eigen organisatie oplevert
Voorbeeld: Gezamenlijk beleid in de provincie Zeeland

Overleggen over hoe wij samen kunnen werken?

Neem contact op