Inspiratie

Inspiratie

Verbetering begint met inspiratie, met de overtuiging dat er alternatieve mogelijkheden zijn, dat het anders kan. Veel organisaties zijn al bezig met de circulaire economie. Bewust of onbewust, planmatig of ad hoc. Maar om werkelijk impact te maken en kansen te benutten bieden wij hulp. Dat begint met inspiratie, draagvlak creëren en het vergroten van kennis.

We kijken naar wat er eigenlijk allemaal al gebeurt binnen een organisatie en benoemen kansen en blinde vlekken. We geloven dat mensen de motor zijn van verandering en kijken zowel naar de initiatieven als initiatiefnemers. Wij bieden verschillende workshops of presentaties waarmee we teams enthousiasmeren, draagvlak creëren en basiskennis over circulaire economie vergroten. Daarmee maken we de urgentie, het belang voor de organisatie en de voordelen van een circulaire economie inzichtelijk. Workshops zijn er in veel verschillende vormen en worden altijd op maat gemaakt. We hebben allerlei workshops zoals: De Tijdmachine, De Afvalrace, Lagerhuis, Gluren bij de Buren en allerlei inhouse trainingen.

Een greep uit ons aanbod

Inspiratie boosters: de afvalrace, de tijdmachine, het lagerhuis of gluren bij de buren

Wij zijn meesters in het aanwakkeren van inspiratie. Na een dagdeel samen te werken, openen zich niet alleen ogen, maar ook deuren naar nieuwe mogelijkheden. Er ontstaat energie, een frisse kijk op zaken en het bewustzijn groeit. Ontdek concrete stappen die je direct kunt zetten, terwijl je samen met je team plezier beleeft en nieuwe kennis opdoet. Bij ons krijgt iedere stem gehoor en worden weerstanden omarmd als kansen voor groei. Laat je meevoeren op een reis van verbeelding en ontdekking!

Kennis vergroten: Inhouse training circulaire economie

Wij maken je graag wegwijs voordat we aan de slag gaan met de grote thema’s die samen de circulaire economie vormen. We maken circulaire economie behapbaar, toepasbaar en concreet. Circulaire economie hoeft niet complex te zijn. We verbinden in deze interactieve training theorie en praktijk aan de hand van succesvolle voorbeelden. We bieden deelnemers kennis en inspiratie om de volgende dag al te beginnen met impact maken. Deze training is ook geschikt als start voor het maken van een eigen strategie.

Voorbeeld: Inhouse training bij Quooker

Draagvlak creëren: Interactieve lezingen

Met onze interactieve lezing nemen we ons publiek mee in de uitdagingen waar we voor staan en hoe een circulaire aanpak hier oplossingen voor biedt. Dit verhaal laat niemand onbewogen: ogen gaan open, de overtuiging groeit dat het ook anders kan en nieuwe kansen worden zichtbaar. Wij doen presentaties voor allerlei soorten publiek, zoals ondernemersverenigingen, gemeenteraden, directies, ontwerpteams of duurzame netwerken. We passen onze presentatie aan het publiek aan. Samen bepalen we vooraf doel, focus en thema’s.

Voorbeeld: Draagvlak creëren bij Koninklijke CBM

Wil je specifiek Klaske uitnodigen voor jouw bijeenkomst, bijvoorbeeld voor een keynote, neem dan contact met ons op.

Overleggen over hoe wij samen kunnen werken?

Neem contact op