Impact en groei

Impact en groei

Wat levert circulaire economie jouw organisatie op? Hoe krijg je de resultaten inzichtelijk? Hoe meet je vooruitgang, impact en groei? Hoe weet je of je spaarzame tijd en middelen efficiënt inzet? Wat laat je liggen terwijl je er eigenlijk mee aan de slag zou willen? 

Wij helpen medewerkers en bestuurders inzicht te krijgen in de impact. Dit doen wij door kwalitatieve ervaringen te beschrijven, door evaluaties of door impact te meten. We denken ook mee in wat zinvol is om te meten en wat niet, er wordt namelijk ook veel gemeten waar je niet zoveel mee opschiet. Ook ontwerpen we zelf dashboards voor monitoring zodat je impact en groei kunt meten voor jouw organisatie.

Voorbeelden

Impact infographic – een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Het kan best ingewikkeld zijn om mensen te overtuigen van het nut van circulaire activiteiten. De meeste mensen hebben ook niet de tijd om een rapport door te lezen. Wij visualiseren de resultaten en het project zodat klanten, investeerders, collega’s, inwoners of bestuurders in een oogopslag een overzicht krijgen. Het meten van de impact van circulaire projecten alleen op basis van kwantitatieve data is niet altijd makkelijk. Naast harde data, hanteren we daarom een breder perspectief op impact en nemen ook gedragsverandering of het effect van de samenwerking mee.

Bekijk hier onze infographics

Voortgang meten

Vroeg of laat komt de vraag in alle organisaties die aan circulaire economie werken op: “Hoe maken we het resultaat van onze inspanningen inzichtelijk?” Vaak maken we dat nodeloos ingewikkeld en kost het veel geld en tijd om de meetinstrumenten überhaupt te gebruiken. Iets meten waar je geen invloed op hebt, is ook niet zinvol. Voor allerlei types organisaties hebben we eenvoudige manieren om zelf je impact te meten en we helpen ook jou graag verder met onze kennis en ervaringen.

Voorbeeld: Meten en monitoren voor IPO

Evaluaties en herijking

Er zijn steeds meer organisaties die al meerdere jaren aan de slag zijn met circulaire economie en impact maken. Wat was het resultaat van die inspanningen en hebben we bereikt wat we voor ogen hadden? Intussen staat de wereld niet stil en worden overal steeds slimmere methoden gevonden om meer impact te maken. Wat kan je daarvan leren? Wat zouden nieuwe meetbare doelen kunnen zijn? 

We nemen onder de loep wat jullie hebben gedaan, bevragen teamleden of stakeholders en maken inzichtelijk wat jullie wel en niet hebben bereikt en waar jullie verder op zouden kunnen groeien. 

Voorbeeld: Evaluatie met Rijkswaterstaat

Beschrijving van ervaringen en successen

We staan nog aan het begin van de grondstoffentransitie. Successen in de circulaire economie zijn niet alleen in cijfers te meten. Soms levert een enkel project niet meteen de klinkende cijfers op omdat het domweg nog maar één keer uitgevoerd is. Het beschrijven van voorbeeldprojecten kan wel interessant zijn voor vergelijkbare partijen. Daarmee kan het effect van een enkel project uiteindelijk veel resultaten opleveren, omdat anderen het kunnen kopiëren.

Wij geloven dat er in iedereen een Verschilmaker schuilt. Daarom laten we de mensen die in hun dagelijkse werk impact maken, graag zelf hun verhaal vertellen, zoals in onze Verschilmakers magazines. Wij voorzien hun verhaal van praktische handvatten en toepasbare kennis om de lezer te inspireren en activeren.  

Lees de Verschilmakers magazines

Overleggen over hoe wij samen kunnen werken?

Neem contact op