Cases

Circularities heeft meer dan 200 grote en kleine opdrachten gedaan voor allerlei soorten organisaties in het bedrijfsleven, non-profit en (semi) overheid.  Wij bieden inspiratie, helpen bij planvorming, ondersteunen bij de implementatie daarvan en maken impact en groei inzichtelijk. Wij werken o.a. voor: bedrijven, brancheorganisaties, banken, gemeenten, provincies, de rijksoverheid, koepelorganisaties, afvalorganisaties, waterschappen, kennisinstellingen, stichtingen, investeerders en omgevingsdiensten.  

Een greep uit onze samenwerkingen:

Evaluatie en strategiebepaling met Rijkswaterstaat

2022

Rijkswaterstaat is al jaren koploper in de circulaire economie. Wij hielpen hen met het evalueren van de circulaire stappen die zij hebben gemaakt en het bepalen waar ze verder op in kunnen zetten.

Lees meer

13 Zeeuwse gemeenten en provincie Zeeland maken samen circulair beleid

2023 – 2024

Alle gemeenten in de provincie Zeeland werken samen met de provincie aan een circulair beleid en uitvoeringsagenda.

Lees meer

Interne opleiding circulaire economie & serious gaming bij Quooker

2023

Bij Quooker gebeurt er al van alles op het gebied van duurzaamheid. Maar ze wilden verder komen. Alle teams van de afdeling R&D wilden weten welke kansen er zijn in hun vakgebied. Circularities leidde hen op.

Lees meer

Meten en monitoren van resultaten voor IPO

2023

In elke organisatie komt de vraag vroeg of laat naar boven; hoe meten we de impact? Wat levert het ons op? Hoe kunnen we meten of we vooruitgang boeken en onze tijd en middelen goed besteden? Circularities zocht het uit voor IPO.

Lees meer

Omzet van bouwbedrijf Kesselaar &Zn. garanderen door circulaire stappen

2023

Waarom zouden we aan de slag gaan met circulaire economie? Wat levert het ons op? Hoe beginnen we? Waar maken we de meeste impact? Hoe krijgen we klanten en leveranciers mee? Met deze vragen kwam Kesselaar & Zn bij Circularities.

Lees meer

Haarlem circulair in 2040: Het ontwikkelen van de uitvoeringsagenda met de gemeente Haarlem

2022

De gemeente Haarlem wil in 2040 al 100% circulair zijn, terwijl de landelijke ambitie in 2050 ligt. Hoe ziet een 100% circulaire gemeente er dan uit en wat betekent dat voor bedrijven, inwoners en voor de gemeente zelf? Welke middelen zijn hiervoor nodig en welke rol kan de gemeente hierin spelen? Met die vragen kwam de gemeente Haarlem bij Circularities.

Lees meer

Coaching duurzaamheidsteam van Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

2023 – 2024

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid wilde meer met duurzaamheid gaan doen in hun bedrijfsvoering. Hoe zetten we concreet een eerste stap? Waar moeten we beginnen en hoe werken we samen tussen diverse afdelingen? Circularities ging aan de slag.

Lees meer

Circulaire economie op de agenda van de gemeente Den Haag door interim ondersteuning

2018

Veel organisaties vinden duurzaamheid, impact maken of circulaire economie een belangrijk thema, maar komen gewoon handen te kort om het uit te voeren. Dit was ook het geval bij de gemeente Den Haag.

Lees meer

Activeren van lokale bedrijven in de BUCH gemeenten om impact te vergroten 

2023-2024

Slechts 4 tot 7% van de bedrijven in Nederland onderneemt circulaire stappen. Het ontbreekt ondernemers vaak aan tijd om zich te oriënteren op de stappen die zij kunnen nemen. Zo ook in de BUCH gemeenten. Om het MKB te ondersteunen biedt de BUCH twee coachingsessies aan per bedrijf.

Lees meer

Wat als we hetzelfde blijven doen? Het futureproof maken van je achterban met Koninklijke CBM

2023

Elke achterban kent innovatieve koplopers en organisaties die nog overtuigd moeten raken van het werken aan een circulaire economie. Wij organiseerden een interactieve workshop voor alle interieurbouwers en de meubelindustrie.

Lees meer

Inhouse training voor alle medewerkers van de provincie Limburg

2023

De provincie Limburg werkt al enkele jaren aan circulaire economie. De mogelijkheden van circulaire economie zijn uitgebreid. Wat kan de provincie nog meer doen? Circularities ging aan de slag.

Lees meer

Drie grote afvalorganisaties AVU, CirkelWaarde en ROVA samen aan de slag

2019

Drie grote afvalorganisaties moeten er samen voor zorgen dat het ingezamelde huishoudelijk afval zo duurzaam en hoogwaardig mogelijk wordt verwerkt, met de laagst mogelijke kosten. Dit betekent heel veel pionieren, want: waar moet je op inzetten? Wij hielpen.

Lees meer