Agenda Circulair Nederland

Circulaire Grondstoffenstrategie: een toekomstbestendig Nederlands verdienmodel

Wij hebben het initiatief genomen om met een team van circulaire experts uit het land de Agenda Circulair Nederland op te stellen. Het doel is om circulaire economie als thema in verkiezingsprogramma’s en in de coalitieonderhandelingen van met name economisch georiënteerde partijen te krijgen. Een grote groep belangrijke partijen die zich inzetten voor een circulaire economie heeft de agenda ondertekend. De agenda biedt een set concrete maatregelen waarmee de regering een toekomstbestendige economie kan ontwikkelen. Bekijk hier de Agenda Circulair Nederland.

Door structureel samen op te trekken kunnen we een effect teweegbrengen in Den Haag. De komende tijd verkennen we samen de route om een blijvend geluid te laten horen. Dit is nodig omdat:

  • Nederland en de EU zijn voor grondstoffen en materialen die onze toekomstige economie moeten ondersteunen, sterk afhankelijk van het buitenland, waaronder diverse landen met een instabiel of totalitair regime zoals China en Rusland.
  • Toegang tot deze materialen is essentieel voor het versterken van het verdienvermogen van Nederland.
  • De circulaire economie is hierbij de kern van de oplossing om afhankelijkheid te verlagen en de benodigde leveringszekerheid van grondstoffen en materialen voor bijvoorbeeld high-tech, elektrische auto’s en nieuwe energiesystemen te vergroten.
  • Een circulaire economie zorgt ook voor vermindering van ons energieverbruik en uitstoot, betere lucht-, water- en bodemkwaliteit, minder afval, behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit
  • Tenminste 40% van de klimaatdoelen zijn te behalen door het inzetten op circulaire economie.

Wil je meer weten over de Agenda Circulair Nederland of de stappen die we ondernemen om structureel samen te werken op dit gebied ? Neem dan contact met ons op.