Kies voor Europarlementariërs die boeren steunen die willen verduurzamen

75% van de burgers is voor natuurinclusieve landbouw en biodiversiteitsherstel (bron: Restore Nature) en 74% van de boeren vindt dat de agrosector moet verduurzamen (bron: Nieuwe Oogst).

De meeste boeren doen al iets voor het milieu. Zo maaien ze hun gras pas na het broedseizoen, geven ze hun vee milieuvriendelijker voer en gebruiken ze schonere machines. Die boeren zijn volgens onderzoekers bereid om nog veel meer te doen. Maar zij durven vaak niet te investeren, omdat er veel onzekerheid is over hun toekomst en regelgeving die telkens verandert.

De Europese Commissie had ambities om de agrarische sector, van boer tot bord, grondig te verduurzamen. Maar na stevige agro lobby in Europa, bleef er van die agenda weinig over. Wat kunnen we eraan doen om toch een (economisch) gezond Europa te houden?

Harm Edens en Klaske Kruk vroegen het op BNR aan Anna Strolenberg, co-lijsttrekker Europarlementariër namens Volt.

Volgens Anna: De grootste boeren, die het milieu het meest verontreinigen, krijgen op dit moment het meeste subsidie uit Europa. In 2027 wordt het landbouwbudget herzien en dan gaat het erom spannen. Volt pleit ervoor om het systeem op de schop te gooien en boeren te belonen die inzetten op verduurzaming. Daarnaast zou die grote groep boeren die bereid is meer te doen voor het milieu zich beter moeten verenigen en actiever moeten lobbyen. En dan heb je natuurlijk Europarlementariërs nodig die deze groep aan tafel zet in Europa.

Kies dus voor Europarlementariërs die het geluid van boeren die willen verduurzamen laten horen op donderdag 6 juni, aldus Anna.

Luister hier het gesprek terug: